Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji uczniów na rok szkolny 2022/2023   

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023.

Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/2023 wyłącznie drogą elektroniczną.

Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej rozpoczyna się 15 kwietnia 2022 r. a kończy 25 czerwca 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia 2022 r. do 20 września 2022 r.