Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji uczniów na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz dzieci 5-letnich i 6-letnich do Oddziału Dziecięcego na rok szkolny 2023/2024.

Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/2024 drogą elektroniczną.

Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej rozpoczyna się 22 kwietnia 2023 r. a kończy 28 czerwca 2023 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 15 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.