Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji uczniów na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz dzieci 5-letnich i 6-letnich do Oddziału Dziecięcego na rok szkolny 2023/2024.

Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/2024 drogą elektroniczną.

Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej rozpoczyna się 22 kwietnia 2023 r. a kończy 28 czerwca 2023 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 15 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

Prosimy o przesyłanie skanów załączników na adres: szplhh@hotmail.com  lub sekretariat.hamburg@orpeg.pl 

w tytule podając „zapis do szkoły” lub „zapis do oddziału dziecięcego

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie szkoły (Benzenbergweg 2, 22307 Hamburg, II piętro, sala 29), tel. 00 48 739 207 205. Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły (wtorek  lub czwartek), w godzinach od 16.00 do 18.00.

Maj: 04.05.23, 09.05.23, 11.05.23, 23.05.23, 25.05.23 lub 30.05.23

Czerwiec: 06.06.23, 08.06.23, 13.06.23, 20.06.23, 22.06.23 lub 27.06.23

Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna, oświadczenia oraz powiadomienie (formularze w załączeniu)
  2. dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu na początku roku szkolnego,
  3. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły niemieckiej (dostarczone na początku roku szkolnego) lub oświadczenie rodziców,                                                                                
  4. ostatnie świadectwo szkolne ( dotyczy uczniów klas II SP-VIII SP oraz I-IV LO). Oryginały dokumentów należy przedstawić na początku roku szkolnego.

Pierwszeństwo w zapisie do klasy pierwszej szkoły podstawowej mają dzieci, które w roku 2023 kończą siedem lat. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej (jeżeli są wolne miejsca) na podstawie pisemnego wniosku rodziców skierowanego do dyrektora Szkoły Polskiej i po realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jeżeli podejmują naukę w klasie pierwszej szkoły niemieckiej.

O wynikach rekrutacji-przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo po zakończeniu okresu rekrutacji po 28 czerwca 2023r.

Do pobrania: