Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji dzieci na rok szkolny 2022/2023 do Oddziału Dziecięcego Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu-

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki i opieki w Oddziale Dziecięcym.

Szanowni Państwo przy Szkole Polskiej w Hamburgu w miesiącu październiku 2022 r. powstanie Odział Dziecięcy 5 i 6 latków („zerówki”). W najbliższym czasie zostanie utworzona rownież grupa dziecięca 4-5 latków . Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w godzinach od 15:45 do 18:45.

Składanie wniosku (załączniki 1-4) o przyjęcie do Oddziału Dziecięcego Szkoły Polskiej w Hamburgu na rok szkolny 2022/2023 odbywa się drogą elektroniczną. Załączniki w formie skanu przesyłamy na adres: szplhh@hotmail.com w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Miejsce składania oryginałów dokumentów:

Benzenbergweg 2
22307 Hamburg ( 2 piętro, sala 29 )

tel. 00 48 739 207 205

W terminie do 30 września 2022r. lub w pierwszym tygodniu października 2022r.

Prosimy o przesyłanie skanów załączników/ formularzy na adres:

szplhh@hotmail.com

w tytule podając „Oddział Dziecięcy”.

Wymagane dokumenty przy zapisywaniu dziecka do Oddziału Dziecięcego:

1) kwestionariusz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna, oświadczenia (formularze w załączeniu)

2) dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.

Do pobrania: