Witamy w szkole - podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W HAMBURGU (od 1 września 2019 r. w Szkole Polskiej) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Klasa I SP

Podręczniki finansowane z dotacji MEN, będą wypożyczane z biblioteki SPK. 

 • Podręcznik: „Uczymy się z Bratkiem” (4 podręczniki). Wyd. OPERON

 • Zeszyty ćwiczeń finansowane z dotacji MEN będą przekazane z biblioteki SPK.

 • Ćwiczenia:  „ Uczymy się z Bratkiem”. Wyd. OPERON

 

Klasa II SP

Podręczniki finansowane z dotacji MEN, będą wypożyczane z biblioteki SPK.

 • Podręcznik „Uczymy się z Bratkiem” (4 podręczniki). Wyd. OPERON

 • Ćwiczenia finansowane z dotacji MEN będą przekazane z biblioteki SPK.

 • Ćwiczenia: „Uczymy się z Bratkiem”. Wyd. OPERON

 

Klasa III SP

Podręczniki finansowane z dotacji MEN, będą wypożyczane z biblioteki SPK.

 • Podręcznik „Uczymy się z Bratkiem” (4 podręczniki). Wyd. OPERON

 • Ćwiczenia finansowane z dotacji MEN będą przekazane z biblioteki SPK.

 • Ćwiczenia: „Uczymy się z Bratkiem”. Wyd. OPERON

 

Klasa IV SP

Podręczniki  wraz z ćwiczeniami  finansowane z dotacji MEN będą wypożyczane BEZPŁATNIE uczniom z biblioteki SPK.

JĘZYK POLSKI

 • „Słowa z uśmiechem” 4. Literatura i kultura, E. Horwath, A. Żegleń, Wyd. WSIP.

 • „Słowa z uśmiechem” 4. Nauka o języku. Ortografia, E. Horwath, A. Żegleń, Wyd. WSIP.

WIEDZA O POLSCE

 •  „Historia” 4. Podręcznik do historii, W. Kalwat, M. Lis, Wyd. WSIP.

 

Klasa V SP

Podręczniki wraz z ćwiczeniami finansowane z dotacji MEN będą wypożyczane BEZPŁATNIE uczniom z biblioteki SPK.

JĘZYK POLSKI

 • „Słowa z uśmiechem” 5. Literatura i kultura, E. Horwath, A. Żegleń, Wyd. WSIP.

 • „Słowa z uśmiechem” 5. Nauka o języku. Ortografia, E. Horwath, A. Żegleń, Wyd. WSIP.

WIEDZA O POLSCE

 • „Wczoraj i dziś” 5. Podręcznik do historii. G. Wojciechowski, Wyd. NOWA  ERA.

 

Klasa VI SP

Podręczniki wraz z ćwiczeniami finansowane z dotacji MEN będą wypożyczane BEZPŁATNIE uczniom z biblioteki SPK.

JĘZYK POLSKI

 • „Słowa z uśmiechem” 6. Literatura i kultura, E. Horwath, A. Żegleń, Wyd. WSIP.

 • „Słowa z uśmiechem” 6. Nauka o języku. Ortografia, E. Horwath, A. Żegleń, Wyd. WSIP.

WIEDZA O POLSCE

 •  „ Wczoraj i dziś” 6. Podręcznik do historii i społeczeństwa, G. Wojciechowski, Wyd. NOWA  ERA.

 

Klasa VII SP

Podręczniki wraz z ćwiczeniami finansowane z dotacji MEN będą wypożyczane BEZPŁATNIE uczniom z biblioteki SPK.

JĘZYK POLSKI

 • „Świat w słowach i obrazach”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa  VII, W. Bobiński, Wyd. WSIP.

 • „Gramatyka i stylistyka”. Podręcznik do kształcenia językowego. Klasa VII, Z. Czarniecka- Rodzik, Wyd. WSIP.

WIEDZA O POLSCE

 • „Wczoraj i dziś” 7. Podręcznik do historii dla klasy VII,  G. Wojciechowski, Wyd. NOWA ERA.

 • „Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy VII SP, NOWA ERA

 

Klasa VIII SP

Podręczniki  wraz z ćwiczeniami  finansowane z dotacji MEN będą wypożyczane BEZPŁATNIE uczniom z biblioteki SPK.

JĘZYK POLSKI

 • „Świat w słowach i obrazach”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa VIII, W. Bobiński, Wyd. WSIP.

 • „Gramatyka i stylistyka”. Podręcznik do kształcenia językowego. Klasa VIII, Z. Czarniecka- Rodzik, Wyd. WSIP.

WIEDZA O POLSCE

 • „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy VIII. Wyd. NOWA ERA.

 • „Dziś i jutro”. Podręcznik z ćwiczeniami do wiedzy o społeczeństwie dla klasy VIII.  Wyd. NOWA ERA.

DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE

JĘZYK POLSKI

 • „Ponad słowami  1” część 1 i 2 . Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska. Wyd. NOWA ERA.

WIEDZA O POLSCE

 • „Zrozumieć  przeszłość” 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Wyd. NOWA ERA. 

 • „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Więckowski, R. Malarz, Wyd. NOWA ERA (przewidziany na 3 lata nauki).

 • „W centrum uwagi 1” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Arkadiusz Janicki, Mariusz Menz, Wyd. NOWA ERA

DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE

JĘZYK POLSKI

 • „Ponad słowami”. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, część 1 i 2, M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugott, A. Równy, Wyd. Nowa Era.

WIEDZA O POLSCE

 • „Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, S. Roszak, J. Kłaczkow , Wyd. NOWA ERA (przewidziany na 3 lata nauki).

 • „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Więckowski, R. Malarz, Wyd. NOWA ERA (przewidziany na 3 lata nauki).

 • Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Seria Odkrywamy na nowo, Z. Smutek, J. Maleszka, Wyd. OPERON (przewidziany na 3 lata nauki).

DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE

JĘZYK POLSKI

 • „Ponad słowami ”.Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2, część 1i 2, M. Chmiel, E. Mirkowska-Treogott, A. Równy, Wyd. Nowa Era.

WIEDZA O POLSCE

 • „Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, S. Roszak, J. Kłaczkow, Wyd. NOWA ERA (przewidziany na 3 lata nauki).

 • „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Więckowski, R. Malarz, Wyd. NOWA ERA (przewidziany na 3 lata nauki).

 • Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Seria Odkrywamy na nowo, Z. Smutek, J. Maleszka, Wyd. OPERON (przewidziany na 3 lata nauki).

DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE

JĘZYK POLSKI

 • „Ponad słowami”. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3, M. Chmiel, E Mirkowska-Treogott, A Równy, Wyd. Nowa Era.

WIEDZA O POLSCE

 • „Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, S. Roszak, J. Kłaczkow, Wyd. NOWA ERA ( z ubiegłego roku).

 • „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Więckowski, R. Malarz, Wyd. NOWA ERA (z ubiegłego roku).

 • Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Seria Odkrywamy na nowo, Z. Smutek, J. Maleszka, Wyd. OPERON (z ubiegłego roku).