Polska Szkoła w Hamburgu - nauczyciele

Jest takie miejscu w Hamburgu, w którym słowo POLSKA nabiera szczególnego znaczenia…

To tu, w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP już od 30 lat dzieci i młodzież uczą sie języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Choć w skład Grona Pedagogicznego wchodzi zaledwie 6 nauczycielek, nie sposób nie zauważyć, że każda z nich jest wyjątkową indywidualnością. W szkole czuje się Ich pozytywną energię, która sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Najmłodsi, pod czujnym okiem swojej pani składają z liter alfabetu pierwsze, trudne polskie słowa. Starsi, na lekcjach historii wybierają się w ciekawe podróże do przeszłości Polski, a pod okiem polonistek poznają piękno i bogactwo literatury polskiej.

Wszyscy – nauczyciele, uczniowie i ich rodzice mogą czuć się tu jak w domu, bo w Polskiej Szkole panuje iście rodzinna atmosfera. Pani Dyrektor Szkoły Polskiej, dba o to, by wszystko funkcjonowało jak w „szwajcarskim zegarku”.  Zachęca, już i tak wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, niezbędych do pracy z uczniami dujęzycznymi. Stąd szkolenia, kursy i nowinki metodyczne, które pozwajają nauczycielom na optymalne rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów. Nigdy też nie zapomina o uczniach…

Podczas przerw gabinet dyrektora pełen jest starszych i młodszych podopiecznych, którzy przychodzą tu nie tylko w celu wypożyczenia książęk…  Ucznowie wiedzą, żę pani dyrektor zawsze ma dla nich dobre słowo i – co równie ważne – smakołyki, które podczas przerwy szkolnej dodają energii na kolejne zajęcia.