OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 25 MAJA 2018

Poniżej otrzymają Państwo informacje dotyczące ochrony danych osobowych dotyczących naszej strony internetowej oraz członków stowarzyszenia.

Na naszej stronie internetowej nie są i będą rejestrowane Państwa dane osobowe.

Jedynymi danymi rejestrowanymi w stowarzyszeniu są dane, ktore Państwo sami nam przekażą. Te dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy przechowywane są wyłącznie w naszej bazie danych i nie były i nie będą udostępniane / przekazywane osobom / instytucjom „trzecim”. Nasza baza danych chroniona jest hasłem.

Państwa dane osobowe przechowujemy w czasie Państwa członkowstwa w stowarzyszeniu. Członkostwo nie kończy sie wraz z ukończeniem szkoły przez dziecko, tylko musi byc pisemnie wypowiedziane. Wówczas usuniemy Państwa dane z naszej bazy.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jesli życzą Państwo usunięcie danych z naszej bazy danych prosimy o informacje przez maila (zobacz kontakt lub dalej).

Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, proszę zwrocic się do nas droga mailową: verein.ps@gmx.de