Zawieszenie zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym

Uprzejmie informujemy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Urzędu do spraw oświaty miasta Hamburga od dnia 11 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. zajęcia dydaktyczne w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu będą odbywały się wyłącznie w trybie zdalnym.


Instrukcje, co do formy kontaktów i pracy nauczycieli z uczniami w formie on-line zostaną przekazane pocztą elektroniczną.