Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć stacjonarnych

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia stacjonarne w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu zostają zawieszone do dnia 14 lutego 2021r.

Kontynuujemy proces kształcenia na odległość, realizując materiał zgodnie z podstawą programową.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom oraz rodzicom za współpracę.