Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu w roku szkolnym 2020/2021

 • Post author:
 • Post category:Komunikaty
 1. Uczniowie są zobowiązani do zachowania pomiędzy sobą minimalnej odległości 1,5 m
 2. Pracownicy Szkoły oraz uczniowie klas: IV-VIII SP i I-III LO zobowiązani są do stosowania maseczek na terenie szkoły ( boisko, budynek szkoły). Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej osłanianie nosa i ust jest dobrowolne.
 3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy, którzy nie mają żadnych objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Przy wejściu do szkoły będzie dokonywana dezynfekcja rąk wszystkich uczniów.
 4. Nauczyciel rozpoczynający zajęcia z klasą czeka na uczniów przed wejściem do Szkoły. Po zakończonych zajęciach nauczyciel wyprowadza uczniów na dziedziniec Szkoły. Zachowana zostaje zasada nie mieszania się uczniów w grupach.
 5. Wyznaczone są jednokierunkowe ciągi komunikacyjne, aby uczniowie nie spotykali się i nie mieszali w grupach. Każda klasa ma wyznaczoną jedną przerwę na boisku szkolnym, którą uczniowie spędzają we własnym gronie pod nadzorem opiekuna klasy.
 6. Uczniowie i nauczyciele przestrzegają zasad systematycznej higieny rąk.
 7. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w czasie zajęć.
 8. Uczniowie używają tylko własnych przyborów i podręczników szkolnych. Uczniowie nie powinni wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi.
 9. Rodzice doprowadzający uczniów do szkoły zobowiązani są do zachowania zasady bezpiecznej odległości pomiędzy sobą ( minimum 1,5 metra) oraz powinni osłaniać usta i nos.

Hamburg, 24.08.2020r.