List kierownika Szkoły do Rodziców 16.03.2020r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2020 roku przywracamy zajęcia dydaktyczne dla uczniów na terenie szkoły.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

Zależy nam na szybkim powrocie do normalności. Jednak, przede wszystkim musimy kierować się zasadą ochrony/bezpieczeństwa uczniów i ich nauczycieli. Mając obie te ważne rzeczy na względzie, od 25 maja 2020 roku przystępujemy do I Fazy przywracania zajęć stacjonarnych.

Oznacza to, że:

  • od dnia 25 maja 2020r. przywrócone zostają zajęcia lekcyjne dla uczniów klas: IV SP, VI SP, VII SP/VIII SP, I LO (4), I LO(3), II LO/III LO.
  • Dla uczniów klas pozostałych ( I SP, II SP, III SP, V SP) kontynuujemy nauczanie na odległość. Będą one stopniowo przyłączane w kolejnych fazach.
  • Zajęcia każdej klasy zostają skrócone. Szczegółowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas zostanie przesłany Państwu przez wychowawcę klasy.
  • Zostają zapewnione warunki do zachowania minimalnej odległości pomiędzy uczniami 1,5 m.
  • Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy, którzy nie mają żadnych objawów infekcji. Przy wejściu do szkoły będzie dokonywana dezynfekcja rąk wszystkich uczniów.
  • Wyznaczone są jednokierunkowe ciągi komunikacyjne, aby uczniowie nie spotykali się i nie mieszali w grupach.
  • Uczniowie i nauczyciele przestrzegają zasad systematycznej higieny rąk, odkażania pomieszczeń oraz urządzeń szkolnych.
  • Pracownicy Szkoły i uczniowie zobowiązani są do stosowania maseczek.
  • Rodzice doprowadzający uczniów do szkoły zobowiązani są do zachowania zasady bezpiecznej odległości pomiędzy sobą ( minimum 1,5 metra).

Hamburg, 16.05.2020r.